گفته ها...

نوشته شده توسط بهروز ساده on . در بخش استیوجابز

سخنان و گفته ها در این بخش جمع آوری شده اند و شامل تمام سخنان گفته شده در همه موارد می باشد.

هر مدیر موفقی نکته ها و جملاتی از تجربیات خود دارد و آنها را برای مدیران آینده به یادگار میگذارد در این بخش سخنان و گفته ها جمع آوری شده اند برای ورود بر روی آیکون کلیک کنید